#financiën #vastgoed #RVO.nl

Subsidie aanvragen transformatie winkelgebieden

De retail (detailhandel) in winkelgebieden staat in binnensteden en kernen sterk onder druk. Dit heeft structurele leegstand tot gevolg. Daardoor ligt verloedering op de loer. Binnensteden zijn steeds minder leefbaar en aantrekkelijk.

Met het programma Impulsaanpak winkelgebieden (IW) wil de overheid stimuleren dat (delen van) binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Deze gebieden moeten, ook op langere termijn, weer aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bezoekers. Deze verandering komt tot stand met een gebiedsgerichte, integrale aanpak, met de inzet van gemeenten en private investeerders.

Het programma bestaat uit ondersteuning van gemeenten bij het totstandkomen van gebiedsgerichte projecten. De ondersteuning bestaat uit:

Peter de Jong en Mark Modderkolk hebben met ondersteuning van Annette Hesemans zich gebogen over de beoordeling van de businesscases bestaande uit de sloop en nieuwbouw van binnenstedelijke winkelgebieden.

Die beoordelingen zijn onderdeel van een subsidieaanvraag die diverse gemeenten uit Nederland hebben ingediend bij het Rijk in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering Impulsaanpak Winkelgebieden.

 

“Het meest interessant van die businesscases zijn niet de opgevoerde kosten per kostenpost, maar hoe de rekensom van al die kostenposten in het vat wordt gegoten door de gemeenten. Sommige gemeenten veroorloven zich daarin best veel vrijheden waarbij de grenzen opgezocht worden en andere gemeenten zijn zo streng voor zichzelf dat je denkt ‘ze doen zichzelf tekort’. Het is leuk om daarover het gesprek te voeren.”

 

 

Verder praten?

Peter de Jong

Finance

peter.de.jong@vanderbouw.nl
+31 (0)6 29 55 39 12

Mark Modderkolk

Management

mark.modderkolk@vanderbouw.nl
+31 (0)6 20 62 38 05