#beheer #huisvesting #Politie

Projectmanagement

Met de wetswijziging per 1 januari 2020 is het beheer (waaronder huisvesting) van de Landelijke Meldkamer Samenwerkingen (LMS) ondergebracht bij de Politie. De dagelijkse gang van zaken rondom de huisvesting is succesvol geïmplementeerd, de juridische aspecten vereisen nog enige aandacht. De bestaande structuur van de meldkamer in Limburg is complex.

Van der Bouw treedt in deze op als adviseur om de huidige juridische situatie in kaart te brengen, een advies uit te brengen om structuur toekomstbestendig te maken, financiële afspraken te coördineren en een goede samenwerking in te bedden.

Verder praten?

Jaap Bosscha

Projectmanagement

jaap.bosscha@vanderbouw.nl
+31 (0)6 51305031