#financiën #strategisch #planning & control

Organisatieadvies Gemeente Westland

Met ruim 100.000 inwoners is gemeente Westland één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouw heeft de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Van der Bouw ondersteunt de gemeente Westland met advisering op strategisch niveau in het professionaliseren van de sturing van de verbonden partijen, waaronder de gemeenschappelijke regelingen. Dit omvat het opstellen van adviezen voor de aandeelhoudersvergaderingen, het screenen van deze partijen met als doel een actueel beheerplan te hebben binnen het toezichtarrangementen met daarbinnen specifiek aandacht voor de inhoud en kwaliteit van de P&C producten.

Daarnaast ondersteunt Van der Bouw de gemeente Westland met een strategisch financieel specialist bedrijfsvoering. Vanuit deze rol wordt meer de nadruk gelegd op het in control komen en houden van de afdeling bedrijfsvoering door middel van het opstellen en inrichten van de P&C producten.

Verder praten?

Peter de Jong

Finance

peter.de.jong@vanderbouw.nl
+31 (0)6 29553912