Genoeg drinkwater leveren voor in de toekomst

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Waternet levert drinkwater in Amsterdam en omgeving. In het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht wordt gewerkt aan sterke dijken en schoon water. Amsterdam groeit door de komst van veel nieuwbouw. Er is te veel vraag naar drinkwater en deze wordt alleen nog maar groter. Hierdoor raken de installaties overbelast en is uitbreiding nodig van de watercapaciteit. Van der Bouw werkt mee aan deze projecten.  

Een van de projecten is groot onderhoud van de rioolgemalen van de Gemeente Amsterdam. Er zijn 1300 gemalen. Een keer in de twintig jaar moet er groot onderhoud plaats vinden.  

Een heel bijzonder project is de zandfilterinstallatie. Er wordt gebouwd aan een langzame zandfilter. Dit filter is de laatste stap voordat water drinkwater wordt. Deze installatie is 50 jaar geleden voor het laatst vervangen. Met de groeiende vraag naar drinkwater is uitbreiding van de capaciteit een must. 

Tegelijk start Waternet met het bouwen van het IPM Model. Hier bouwt Van der Bouw aan mee. Een blauwdruk voor alle toekomstige projecten bij Waternet.   

Opdrachtgever
Waternet Amsterdam

Kerngebied
Projectmanagement

Locatie
Amsterdam

Oppervlakte

Start bouw
november 2022

Oplevering

Ook meewerken aan een impactvol project?

Join us!

Inge de Laat

Projectmanagement

inge.de.laat@vanderbouw.nl
+31 (0)6 53963271