Nationale Politie

Een belangrijke doelstelling van de Nationale Politie is de centralisatie van bedrijfsvoering. Daarbij is er een structurele besparing vereist van €76,5 min voor de huisvestingslasten vanaf 2025. Om die besparing te realiseren is goed vastgoedmanagement nodig.

Control vastgoedportefeuille

Van der Bouw ondersteunt de Nationale Politie met beleidsnotities, planning & control en het ontwikkelen van sturingsinformatie voor Facility Management.