Campusvisie 2040 TU Delft

Campusvisie 2040 TU Delft is het strategisch kompas voor toekomstige vastgoedontwikkelingen op en rond de TU Delft Campus. Van der Bouw werkt mee aan dit plan en vervult de rol van procesmanager.

De TU Delft behoort tot de wereldtop van universiteiten. De TU Delft staat bekend om baanbrekend onderzoek, excellent onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. Hiervoor zijn faciliteiten en gebouwen nodig die dit ondersteunen. De komende jaren wordt er stapsgewijs verder gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de TU Delft Campus. Kostenefficiënt en functioneel. Met steeds voor ogen: een prettige omgeving die baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs en samenwerking met bedrijven mogelijk maakt en stimuleert. Met faciliteiten als winkels, voorzieningen op het gebied van sport, vrije tijd en cultuur, woningen en kinderopvang. Een plek voor innovatie, waar je de ziel en energie van de TU Delft ervaart. Nu en in de toekomst.

De campus bestaat uit verschillende gebieden. In de campusstrategie is de toekomstige ontwikkeling van de campus beschreven. Rode draad is:

  • in Noord bekijken of er gebouwen afgestoten worden of gerenoveerd,
  • in Midden ligt de focus op renovatie en verduurzaming en
  • in Zuid wordt de ruimte benut voor ontwikkeling en nieuwbouw.

Bij de verdere ontwikkeling van de campus streeft de TU Delft naar zo weinig mogelijk impact op het milieu. De ambitie is een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030.

In de Campusvisie 2040 worden nieuwe afspraken en begrotingen gemaakt als richtlijnen voor de strategie van de komende 10 jaar. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige wereld. In Q2 2023 vindt naar verwachting besluitvorming plaats over de Campusvisie 2040 door de TU Delft.

Opdrachtgever
TU Delft

Kerngebied
Projectmanagement

Locatie
Delft

Oppervlakte
161 hectare

Start bouw
maart 2022

Oplevering
juni 2023

Ook meewerken aan een impactvol project?

Join us!

Jaap Bosscha

Projectmanagement

jaap.bosscha@vanderbouw.nl
+31 (0)6 51305031