#huisvesting #vastgoed #Politie

Campusontwikkeling Land Forum Eindhoven

De politie heeft in Eindhoven behoefte aan nieuwe huisvesting. Het gaat om een complex waar meerdere eenheden gehuisvest worden op een centrale locatie. Daarmee kunnen ook een verschillende politielocaties worden afgestoten. Er ontstaat een unieke nieuwe locatie voor de politie, LandForum, waar de nadruk ligt op samenwerking binnen en tussen de verschillende eenheden die zich hier gaan vestigen. De grenzen tussen eenheden vallen deels weg omdat LandForum wordt opgezet met clusters van samenhangende activiteiten.

In juni 2021 is de haalbaarheidsfase afgerond. De volgende stap in het proces is de ontwerpfase met de uitwerking van het masterplan. Het masterplan vormt de basis voor de ontwerpen van de bebouwing en de inpassing daarvan op het terrein. Dit duurt naar verwachting een jaar. 

Tegelijkertijd wordt door de gemeente het bestemmingsplan gewijzigd. Na vaststelling van het bestemmingsplan worden de plannen omgezet in definitieve ontwerpen en kan de omgevingsvergunning(en) aangevraagd worden. Nadat de vergunning is verstrekt wordt een bouwbedrijf geselecteerd en bij een onherroepelijk bestemmingsplan kan met de bouw gestart worden.

Met dit plan worden politiemedewerkers van vier politie-eenheden samengebracht op deze nieuwe locatie. Dit is een vrij unieke gebeurtenis binnen de politie. Volgens de laatste inzichten betreft het ca. 2.000 politiemedewerkers van diverse afdelingen, waaronder de Mobiele Eenheid, en worden er 500 studenten verwacht van de Politieacademie. Er wordt een cellencomplex (voor kort verblijf), een schietbaan en een trainingscentrum gerealiseerd. Op het terrein is ruimte nodig voor ongeveer 1.000 parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers. Het plan voorziet in de mogelijkheid om een ‘hoogteaccent’ aan te brengen met een maximum van 45 meter (vergelijkbaar met een gebouw van ca. 15 verdiepingen) aan de zuidzijde van het terrein. Het politiecomplex heeft geen openbare functie en is daarmee geen politiebureau voor het doen van aangifte en overige publieksfuncties, dat blijft gehandhaafd in het centrum van Eindhoven. 

Binnen de politie is het een omvangrijk project. De nieuwe locatie heeft een oppervlakte van ruim 7Ha en krijgt een bebouwing van rond de 45.000 m2. Dit wordt daarmee een van de grootste politielocaties in Nederland. 

Het programmamanagement van deze ontwikkeling wordt uitgevoerd door Van der Bouw BV. Fons Meijer vervult de rol van programmamanager en werkt daarin samen met collega Roland Theeuwen. De programmamanager is verantwoordelijk voor alle processen. De ervaring met gebiedsontwikkeling komt daar goed bij van pas. “Maar” zegt Fons: “het is vooral ontzettend belangrijk om goed te kunnen samenwerken met de verschillende eenheden zodat gezamenlijk het doel bereikt kan worden.” 

De verwachting is dat de eerste medewerkers in 2027/28 hun intrek nemen in de nieuwe huisvesting.

“Het is vooral ontzettend belangrijk om goed te kunnen samenwerken zodat gezamenlijk het doel bereikt kan worden.”

Fons Meijer, programmamanager Politie Eindhoven

 

 

Verder praten?

Fons Meijer

Programmamanager

fons@opderails.net
+31 (0)6 - 11 48 96 85

Mark Modderkolk

Management

mark.modderkolk@vanderbouw.nl
+31 (0)6 20 62 38 05