Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft als kerntaken de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. Zo versterkt het Havenbedrijf Rotterdam de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau.

Businesscase verduurzaming vastgoed

Van der Bouw schrijft de integrale businesscase voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van het Havenbedrijf Rotterdam. In de businesscase wordt rekening gehouden met de financiële, juridische en technische mogelijkheden van energieopwekkingsmaatregelen. Van der Bouw voert de opdracht uit in combinatie met ingenieursbureau Movares.