#proces #vastgoed #Rijksvastgoedbedrijf

Adviseren processen binnen Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. De dienst valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf zijn onlangs 3 diensten samengevoegd tot 1 dienst. De opdracht omvat het harmoniseren van afzonderlijke processen tot één geharmoniseerd proces.

De procesadviseur is continue bezig met het optimaliseren van processen. Deze opdracht heeft als doel om het beste van de 3 afzonderlijke diensten en processen te transformeren tot een zo optimaal mogelijk proces voor de nieuwe samengevoegde dienst.

Als de processen uitgewerkt zijn analyseert de procesadviseur deze. De conclusies (bijvoorbeeld de doorlooptijd verkorten of de kwaliteit verbeteren) uit deze analyse worden in een workshop opgepakt en door middel van een proces in kaart gebracht. Dit met als doel om de “verspilling eruit halen” op basis van de LEAN methode.

Na goedkeuring van het nieuwe proces implementeert de procesadviseur de wijzigingen. Dat gebeurt door middel van trainingen en workshops en met alle mensen die werkzaam zijn in het proces, oftewel de key users.

Marleen werkt vanuit van der Bouw al 4 jaar in het Rijksvastgoedbedrijf. Naast het beschrijven en optimaliseren van processen houdt ze zich als procesadviseur ook bezig met informatievoorziening.

Als er een nieuwe informatiebehoefte is vanuit de organisatie die nog niet wordt vastgelegd, worden er gesprekken gevoerd met de mensen om de behoefte te achterhalen en de functionele wensen en eisen te beschrijven, zodat ICT hiermee aan de slag kan.

“Het mooie aan de functie van procesadviseur is te zien wat er gebeurt bij het samenbrengen van mensen. Door medewerkers te laten praten over de afdelingen heen krijgen ze inzichten in wat anderen aan het doen zijn en wat er verderop in het proces gebeurt. Welke kwaliteit verwacht de volgende in de keten van mij? Ze gaan van hun eilandje af en met die kennis kunnen ze hun proces of werkwijze optimaliseren.” 

 

Marleen, Procesadviseur

Verder praten?

Jaap Bosscha

Ontwikkel Management

jaap.bosscha@vanderbouw.nl
+31 (0)6 51305031

Marleen Sauerbreij

Proces Management

marleen.sauerbreij@vanderbouw.nl
+31 (0)6 13 73 65 39